Alloq Portfolio Management is live!

Author
Kees de Koning
Categories
Publish date
Alloq's logo

PERSBERICHT - VI Company heeft in samenwerking met launching customer PGGM en met ruggensteun van KPMG een nieuw, innovatief platform voor institutionele vermogensbeheerders gelanceerd: Alloq Portfolio Management.

Dit platform is ontwikkeld met als doel om portefeuille-managers, die integrale klantportefeuilles beheren, te ondersteunen. Alloq zorgt ervoor dat operationele risico’s worden gemitigeerd door bedrijfskritische portefeuille management processen, zoals allocatie management, onder te brengen in één robuust en veilig systeem. De gebruiker is daardoor minder tijd kwijt aan het beheren van processen en kan zich meer focussen op analyse.

VI Company is een samenwerking aangegaan met PGGM en een partnership met KPMG om zo de krachten te bundelen om de sector vooruit te helpen met robuuste tooling. De combinatie van de IT-intelligentie van fintech bedrijf VI Company, portefeuillemanagement expertise van PGGM en de brede sector kennis van KPMG heeft geleid tot een SaaS-platform dat verschillende modules kan bieden om multi-asset portefeuille managers te ondersteunen.

De eerste module, allocatie management, is in samenwerking tussen VI Company en PGGM tot stand gekomen. De strategie van VI Company is om de modules zoals balansmanagement, valuta- en rentehedge, ook in co-creatie met marktpartijen te lanceren.

Van portefeuillemanagers wordt verwacht dat zij gedegen analyses kunnen genereren en snel overzicht kunnen geven van scenario’s binnen hun beleggingsportefeuille. Op dit moment wordt daar vaak in-house oplossingen voor gebruikt.

Kees de Koning en Tim Oskam, oprichters en eigenaren van VI Company en initiatiefnemers van Alloq, hebben aan het platform gewerkt die dat overbodig maakt: “Alloq is software die de gebruiker in staat stelt om klantportefeuilles dagelijks te monitoren, asset allocaties mee te managen en scenario’s te genereren. Alloq kan in één keer de daarvoor bestemde losse in-house oplossingen vervangen.”

De basis portefeuilledata en –administratie systemen van de gebruiker worden niet vervangen, maar complementair gebruikt. “Alloq gebruikt bestaande portefeuilledata om scenario’s te genereren en impact op integrale klantportefeuilles weer te geven”, legt de Koning uit. “Ook wordt een audit trail gecreëerd waarin alle beslissingen en activiteiten worden vastgelegd.”

“De hele sector heeft te maken met dezelfde of vergelijkbare uitdagingen”, zegt Jeroen Ruepert, partner bij KPMG en verantwoordelijk voor KPMG’s Asset Management adviesgroep. “Vaak gaat het om gebieden waarbij Nederland voorop loopt of sprake is van specifieke eisen vanuit toezicht. Voor het specifieke domein dat Alloq afdekt, processen op het niveau van de klantportefeuille, geldt dit bij uitstek. Dit platform is een antwoord op de roep in de branche om innovatieve oplossingen te ontwikkelen die de hele sector ten goede komen."

VI Company, het bedrijf achter Alloq, richt zich op het ontwikkelen en onderhouden van kernapplicaties voor o.a. internationaal opererende banken, exchanges en vermogensbeheerders. Voor de lancering van Alloq heeft VI Company samengewerkt met de coöperatieve pensioenuitvoeringsorganisatie PGGM. KPMG geeft ruggensteun aan dit initiatief en ondersteunt onder andere in de verdere implementatie van Alloq bij andere marktpartijen.

“Ons doel is om uiteindelijk portefeuillemanagers wereldwijd meer controle, innovatie- en analysemogelijkheden te geven, zonder dat zij flexibiliteit hoeven in te leveren”, aldus de Koning.

Links

www.alloq.nl
www.vicompany.nl

Voor meer informatie: VI Company 06-41146548; KPMG 06-51187765

Back to top

Accept cookies?

We are actively scouting for new talent to join us and would like to remind you outside of Vi. With your consent, we place small files (also known as 'cookies') on your computer that will allow us to do that.

Find out more about cookies or .

Manage cookie preferences