Privacyverklaring

VI Company, gevestigd op Stationsplein 45, Unit A4.194 te Rotterdam is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contact details:
Stationplein 45, Unit A4.194
3013 AK Rotterdam

Postbus 308
3000 AH Rotterdam
Nederland

https://www.vicompany.nl/
info@vicompany.nl

Cookies of soortgelijke technieken die we gebruiken

VI Company maakt gebruik van functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone wanneer u deze website voor het eerst bezoekt. VI Company maakt gebruik van cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website goed werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen worden onthouden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en te optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw browsegedrag bijhouden, zodat we aangepaste inhoud en advertenties kunnen aanbieden.

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben we u al over deze cookies geïnformeerd en we hebben u toestemming gevraagd om deze te plaatsen.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Bovendien kunt u ook alle eerder opgeslagen informatie verwijderen via de instellingen van uw browser.

Cookies worden ook op deze website geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en / of social mediabedrijven. Hieronder een overzicht:

[ Bijvoorbeeld:
Cookie: Googly Analytics
Naam: _ utma
Functie: Analytische cookie die websitebezoeken meet
Bewaartermijn: 2 jaar]

Gegevens bekijken, wijzigen of verwijderen

U hebt het recht om uw persoonlijke gegevens te bekijken, te corrigeren of te verwijderen. U hebt ook het recht om uw toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens door VI Company en u hebt recht op gegevensportabiliteit. Dit betekent dat u ons een verzoek kunt sturen om de persoonlijke informatie die wij u of een andere door u genoemde organisatie in een computerbestand plaatsen, te verzenden.

U kunt een verzoek om toegang, correctie, schrapping, gegevensoverdracht van uw persoonlijke gegevens of verzoek tot annulering van uw toestemming of bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens verzenden naar info@vicompany.nl

Om ervoor te zorgen dat het verzoek om toegang door u is gedaan, vragen wij u om een kopie van uw ID bij het verzoek te sturen. Maak uw pasfoto, MRZ (machineleesbare zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en burgerservicenummer (BSN) zwart in dit exemplaar. Dit is om uw privacy te beschermen. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

VI Company wilt u er ook op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthoudende autoriteit, de Nederlandse autoriteit voor gegevensbescherming. Dit kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-dutch-dpa/contact-us

Hoe we persoonlijke gegevens beschermen

Vi Company BV neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt gepaste maatregelen om misbruik, verlies, ongeoorloofde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging te voorkomen. Als u vindt dat uw gegevens niet goed zijn beveiligd of als er aanwijzingen zijn voor misbruik, neem dan contact op met info@vicompany.nl

VI Company heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonlijke gegevens te beschermen:

 • Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en een firewall.
 • TLS (voorheen SSL) Wij verzenden uw gegevens via een beveiligde internetverbinding. U kunt dit zien op de adresbalk 'https' en het hangslot in de adresbalk.
 • DKIM, SPF en DMARC zijn drie internetstandaarden die we gebruiken om te voorkomen dat u namens ons e-mails ontvangt die virussen bevatten, spam zijn of bedoeld zijn om persoonlijke (login) gegevens te verkrijgen.
 • DNSSEC is een extra beveiliging (aanvullend op DNS) voor het converteren van een domeinnaam (# company_website ) naar het gekoppelde IP-adres (servernaam); het is voorzien van een digitale handtekening. U kunt deze handtekening automatisch laten controleren. Op deze manier voorkomen we dat u wordt omgeleid naar een vals IP-adres.

Persoonlijke gegevens die we verwerken

VI Company verwerkt uw persoonlijke gegevens door gebruik te maken van onze diensten en / of door deze informatie aan ons te verstrekken.

Hieronder volgt een overzicht van de persoonlijke gegevens die we verwerken:

 • Voor-en achternaam
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • LinkedIn profiel
 • Andere persoonlijke gegevens die u actief verstrekt, bijvoorbeeld door het aanvragen van een functie, in correspondentie en per telefoon
 • Locatie gegevens
 • Informatie over uw activiteiten op onze website
 • Internetbrowser en apparaat type

Speciale en / of gevoelige persoonlijke gegevens die we verwerken

VI Company verwerkt de volgende speciale en / of gevoelige persoonlijke gegevens van u:

 • niet van toepassing

Met welk doel en op welke basis wij persoonsgegevens verwerken

VI Company verwerkt uw persoonlijke gegevens voor de volgende doeleinden:

 • Verzenden van onze nieuwsbrief en / of reclame
 • We kunnen bellen of mailen indien dit nodig is om onze diensten uit te voeren
 • Informeren over veranderingen in onze diensten en producten
 • VI Company analyseert uw gedrag op de website om de website te verbeteren
 • VI Company verwerkt ook persoonlijke gegevens als we deze nodig hebben voor sollicitaties

  Geautomatiseerde besluitvorming

  VI Company neemt geen beslissingen op basis van geautomatiseerde verwerking van zaken die (grote) gevolgen voor mensen kunnen hebben. Dit zijn beslissingen genomen door computerprogramma's of systemen, zonder een persoon (bijvoorbeeld een medewerker van VI Company) tussen hen.

Hoe lang we persoonlijke gegevens opslaan

VI Company slaat uw persoonlijke gegevens niet langer op dan strikt noodzakelijk is om de doeleinden waarvoor uw gegevens worden verzameld te realiseren.

Persoonlijke gegevens delen met derden

VI Company verkoopt uw informatie niet aan derden en zal deze alleen verstrekken als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om hetzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens te waarborgen. VI Company blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Terug naar boven

Wij waarderen en waarborgen je privacy. We willen tevens graag een zo goed mogelijke ervaring bieden op onze website. Daarom plaatsen we graag een aantal cookies op je computer om ons te helpen bij het personaliseren van de inhoud van onze website. Lees meer over het gebruik van cookies in het privacy statement.

Find out more about cookies or .